Velikonoce v Terezíně

termín: 21.4 a 22.4.

místo konání: Terezín – jízdárna, ulice Palackého,

 • GPS: 50.5100827777778, 14.1520736111111

Program:

21.4. – zkouška A1 – A2 – A3 a 2x jumping – Rohodčí Alice Boháčová

Start presence v 8,00 hodin – časy budou upřesněny podle počtu startujících

22.4. – tunelovo-barelový běh, zkouška a běh dvojic – rozhodčí Míša Bařinková

Presence  8,00 – 8,30 hodin – pak se začne prohlídkou a jdeme běhat…. :D

Startovné:

 • 350,- KČ ZA TÝM A DEN, PRO NEČLENY KLUBU AGILITY SE STARTOVNÉ ZVYŠUJE O 100,- KČ ZA TÝM A DEN
 • ÚHRADA STARTOVNÉHO: PŘEVODEM NA ČÍSLO ÚČTU: 2500354250/2010
 • VARIABILNÍ SYMBOL: ČÍSLO PŘIHLÁŠKY PŘIDĚLENÉ SYSTÉMEM V PŘÍPADĚ ÚHRADY VÍCE PSŮ, NAPIŠTE ČÍSLA DO KS ZA SEBOU

Pravidla pro tunelovo-barelový běh:

 • v parkuru bude použita skoková překážka na startu a v cíli na výšce 15 cm pro SM a pro L 20 cm
 • parkur se bude skládat z tunelů a barelů
 • pravidla hodnocení dle Soutěžního řádu Klubu agility ČR

Běh dvojic:

 • dvojice by měla být stejné výškové kategorie
 • první startující spouští řasomíru, druhý z dvojice může startovat po překonání poslední překážky sekvence pro prvního startjícího
 • časomíra se zastaví při překonání poslední překážky druhým z dvojice
 • poběží se agility

Podmínky účasti:

 • Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění).
 •  Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi starší 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona.
 • Výkonnostní průkaz předložený u prezence (nelze startovat s žádostí o VP).
 •  Věk psa minimálně 18 měsíců.
 •  Podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním‚ podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.
 • Psovod odpovídá za svého psa a případné škody jím způsobené.
 • Všichni účastníci jsou povinni řádně uklízet exkrementy. (Pytlíky i koše budou k dispozici v celém areálu.)

Kontakt na pořadatele: