Dogdancingové zkoušky

KDE: Terezínská jízdárna, ulice Palackého

Rozhodčí: Vanda Gregorová, Alena Balcarová

Povrch: geotextilie s pískem!

Vypisujeme všechny divize a stupně!!!!

Cena: 150,- Kč za zkoušku + 50,- Kč poplatek za halu na místě za tým pro členy DDCCR, pro nečleny se startovné zvyšuje o 100,- Kč, poplatek za halu je stený – to znamená že člena klubu vyjde zkouška na 200,- Kč a nečlena na 300,- Kč :D

Platba: Na účet 2500354250/2010, jako VS použijte číslo výkonnostního průkazu

Přihlášení na závod:

  • Přihláška přes formulář: https://goo.gl/forms/dzlR47XNYcsPc7aT2

  • Hudbu a seznam cviků posílejte na mail skolagoda@gmail.com

  • Uzávěrka přihlášek 1.5. 2018

Start zkoušek:

  1. skupina v 15,00 – presence a trénink 14,30 – 14,45

  2. skupina v 16,00 – presence a trénink 16,00 – 16,15

  3. pak se uvidí….

Seznam startujících bude aktualizován průběžně.

Důležité INFO:

Od 1. 1. 2016 je povinnost mít křížence a psy bez PP, se kterými se chce jejich majitel účastnit závodů a zkoušek DDCCR, zaregistrované v registru psů bez průkazu původu. Na zkoušky ani závody nebude vpuštěn pes bez PP, který nemá vystavený výkonnostní průkaz psa bez prokázaného původu. 

Od 1. 1. 2017 musí mít pes s PP zapsané číslo zápisu ve VK. Pokud tedy již nemáte ve VK číslo zápisu potvrzené rozhodčím, přineste si sebou průkaz původu. Bez potvrzení ve VK nelze nastoupit .

Kontrola identifikace (čip/tetování) bude prováděna při prezenci u každého týmu . V případě, že nebude čip nebo tetování zkontrolovatelné, nebude tým vpuštěn na zkoušku. V případě agresivity nebo bázlivosti (při které nebude možno zkontrolovat čip/tetování) bude tým diskvalifikován. Rozhodčí má právo si čip/tetování překontrolovat po odcvičené sestavě/zkoušce.

1. Každý účastník musí znát zkušební řád klubu DDCCR (www.dogdancingclubcr.cz)
2. Každý účastník musí mít vydanou VK a platný očkovací průkaz (a kříženci VP pro křížence a psy bez PP) bez nich nelze na zkoušku nastoupit.
3. Za veškeré škody způsobené psem plně zodpovídá majitel.
4. Akce se nemohou účastnit psi s kupírovanýma ušima.
5. Háravé feny se mohou účastnit zkoušek, majitel je povinen tuto skutečnost nahlásit pořadateli. Budou startovat poslední, samostatný trénink jim bude umožněn před nástupem.
6. Případné občerstvení si musí každý účastník zajistit sám. K dispozici je vytápěná kuchyňka.
7. Je zakázáno vnášet na plochu pamlsky po celou dobu trvání zkoušek, včetně tréninků!! Při tréninku smí psovod použít pouze hračky, přetahovadla atd.
8. Videa, která se natáčí na zkouškách, slouží k archivaci klubu DDCCR. Účastník, který chce video své zkoušky, si pořizuje záznam sám nebo se dohodne s pořadatelem.
9. Je doporučeno vzít si s sebou pro psa vlastní klec či látkovou přepravku. Na místě je nicméně možné si pár klecí vypůjčit.
10. V areálu mějte prosím vždy své psy na vodítku a udržujte čistotu. Psy mějte vždy pod kontrolou.

11. Pokud je skladba delší než sestava, je na psovodovi zda nechá hudbu ukončit na smluvené znamení, které dá po skončení sestavy zvukaři, nebo předem určí čas, kdy má byt hudba zastavena. Psovod si při prezenci může vyzkoušet hlasitost skladby.