Co je důležité vědět!

 • Vchod 1 do školy:  Boční vchod, přímo u kulatého parkoviště Třída je v přízemí, předposlední dveře vpravo, WC hned naproti.
 • Vchod na hřiště: Brána u spodního parkoviště, pod saunou, vedle je nástěnka. NEBO Brankou okolo tělocvičny na nádvoří školy, tam vpravo do podchodu a po schodech dolů. NEBO Od zastávky MHD – velká zadní brána, tou projdete a pak pořád rovně až dojdete k podchodu a zde po schodech dolů :)

Tréninky uvnitř

K dispozici máme celou třídu a aulu u hlavních vchodových dveří. K dispozici jsou samozřejmě i lavice, židle a tabule . Povrch uvnitř je koberec.

Vezměte si sebou přezuvky, klec nebo jinou budku pro psíka, hrnek na čaj či kávu, denníček a propisku, hračku, pamlsky. Podle náplně nezapomeňte i na individuální výcvikové pomůcky!

 • Trénovat se dá téměř cokoliv.

Tréninky venku

Prostor pro cvičení se nachází vedle hřiště s umělou trávou, hned vedle plotu, u sauny. K dispozici je WC a šatna.

Důležitá pravidla

Je třeba dodržovat DŮSLEDNĚ čistotu. Psi nesmějí očůrávat umělou trávu na ostatních plochách. Psí exkremty sbírejte hned a vyhazujte do košů!!!!!!!! Nutno udržovat čistotu.

 • Pejsek musí mít platná očkování
 • Majitel háravé feny oznámí tuto skutečnost trenérovi a svým kolegům před tréninkem
 • Psovod plně odpovídá za svého psa a případné škody jím způsobené, trenér není zodpovědný za zranění či úhyn psa
 • Účastníci znají a dodržují Řád ochrany zvířat
 • Všichni účastníci jsou povinni mít svého pejska na vodítku, řádně po něm uklízet exkrementy
 • Na tréninky choďte pokud možno včas
 • Pokud máte k dispozici klec, kenelku, boudičku berte ji s sebou
 • Čas tréninků se řídí podle toho, jak má trenér čas. Po dohodě lze domluvit i individuální lekce ;-) – ty jen v dopoledních hodinách.
 • Pokud nebude hodina nikým obsazena, automaticky se ruší
 • ODHLÁŠENÍ Z TRÉNINKU MINIMÁLNĚ 24 HODIN PŘEDEM! Při pozdějším odhlášení bude požadována úhrada za výcvik. Děkujeme za pochopení.
 • Náplň tréninku lze změnit po dohodě, dle počasí a nálady trénujících ;-)