Letní AGI hraní

Termín:

 • 1.9. 2018

KDE:

 • Hřiště u základní školy v Mojžíři u Ústí nad Labem (GPS na hřiště: 50.679313,14.112697)

Garant akce:

Rozhodčí:

 • Olga Bazalová

Povrch:

 • Tráva

Program:

 • Presence začíná v  8,00 hod.
 • Hra – GAMBLER
 • Zkouška A1 – A2 – A3
 • Štafeta

Přihlašování na kacr.info

 • Uzávěrka přihlášek: 30.8. 2018
 • Počet přihlášek omezen na 60 týmů

Přihlášení a zařazení své přihlášky na presenční listinu, proběhne po připsání platby na účet. Průběžnou startovní listinu možno sledovat  na www.kacr.info

Startovné:

 • 300 Kč za tým a den
 • pro nečleny KAČR se startovné zvyšuje o 100,- Kč za tým a den

Úhrada startovného:

 • převodem na číslo účtu: 2500354250/2010,
 • variabilní symbol: číslo přihlášky přidělené systémem
  • V případě úhrady více psů, napište čísla do KS za sebou

!!!! Startovné se po datu uzávěrky nevrací. Možná výměna startujícího !!!!!

PRAVIDLA PRO GAMBLERA:

 • každá překážka má svou bodovou hodnotu, cílem hry je nasbírat co nejvíce bodů
 • body se sbírají v časovém limitu, který určí rozhodčí
 • nelze běhat jednu překážku tam a zpátky, musí být vždy vložena překážka jiná
 • před hrou dostane každý účastník kartičku s body pro jednotlivé překážky
 • vyhrává ten kdo nasbírá nejvíce bodů
 • překážka se nepočítá pokud je překonána s chybou (skočená zóna, schozená laťka atd.)
 • při schození laťky na skokové překážce již nelze sbírat na této překážce body, ale lze jí v dráze použít znovu

Pravidla pro štafetu:

 • Tým se skládá ze dvou týmů VE STEJNÉ VELIKOSTNÍ KATEGORII. můžou běžet i dva psi jednoho psovoda, pak si to musí psovod ale vyřešit tak, aby každý pes běžel svou část. Asistenta si schání sám.
 • První tým bude startovat u překážky číslo 1 a končí u východu a odchází, druhý tým bude startovat a končit u východu a odchází.
 • Štafetový kolík si budete předávat z ruky do ruky, PODOBA ZATÍM NENÍ JASNÁ ;). Pokud nemáte kolík nemůžete běžet.
 • Část trati bude lehčí a část těžší, tak aby mohli běžet i týmy, které u nás startují v kategorii A0 ;) .
 • Týmy pro štěfetu vyplňte zde: https://goo.gl/forms/tWL7EUVM05zU12qA3
 • Pokud nemáte tým, vytvoří se na místě!

Ceny

 • Týmy na prvních třech místech

Ostatní info:

 • Veterinární podmínky: platná očkování proti vzteklině, psince, parvoviróze
 • Podmínky účasti: Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání  a Řádem agility ČR. Každý účastník    je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa.
 • Občerstvení: Drobné občerstvení zajištěno v areálu, v areálu je pitná voda, Tesco cca 500 m, možnost objednat pizzu, těstovinky apod. od Itala s dovozem :-D
 • Parkování před areálem

Důležitá pravidla

Je třeba dodržovat DŮSLEDNĚ čistotu. Psi nesmějí očůrávat umělou trávu na ostatních plochách. Psí exkremty sbírejte hned a vyhazujte do košů!!!!!!!! Nutno udržovat čistotu.

 • Pejsek musí mít platná očkování
 • Majitel háravé feny oznámí tuto skutečnost při presenci, chová se OHLEDUplně
 • Psovod plně odpovídá za svého psa a případné škody jím způsobené, je povinnen uhradit škody psem způsobené
 • Účastníci znají a dodržují Řád ochrany zvířat
 • Všichni účastníci jsou povinni mít svého pejska na vodítku, řádně po něm uklízet exkrementy iv okolí školy
 • Pokud máte k dispozici klec, kenelku, boudičku berte ji s sebou
 • Protest po složení 1000,- Kč zálohy
 • Změna programu vyhrazena

Možnost přespání ve škole je po domluvě. Cena za přespání je 100,- Kč. K dispozici je samozřejmě sprcha, konvice a plynový vařič, hrnec na oheň :) . Pokud chcete přespat ve škole je třeba toto zajistit předem!!!!! Ideálně napsat zprávu do mailu či na FB…..

Těšíme se na vaši účast!