Monthly Archives: June 2015

Prázdninová akce

Škola GODA nabízí super prázdninovou nabídku :D !!!!! Během prázdnin budou vypisovány intenzivní půldenní tréninky pro 4 týmy a běžné tréninky….. Pokud máte volno a chce intenzivně trénovat je tato nabídka pro vás! Nabízím možnost jednotné platby za měsíc s neomezeným vstupem na tréninky a intenzivky – 2000,- Kč na měsíc červenec, 1500,- na měsíc srpen. Případní zájemci pište na mail skolagoda@gmail.com nebo volejte…… Na intenzivnáí tréninky bude možné se hlásit i jednotlivě, půl den tréninku stojí 200,- Kč.

Zajímavý seminář

Pomáháme uskutečnit i seminář nepejskařský, přesto zajímavý!!!!!

Zážitkový seminář o komunikaci

Průlomový seminář o transformační komunikaci, sebeuvědomění a seberealizaci – FB událost zde

Transformační komunikace, sebeuvědomnění a seberealizace jsou procesy, které na sebe navazují, ačkoliv v reálném životě mezi nimi neexsistuje přesná hranice a vzájemně se prolínají. Z didaktických, ale hlavně z praktických důvodů seminář začíná výukou transformační komunikace.

Transformační komunikace zahrnuje:
- umění naslouchat
- budování vzájemné důvěry
- asertivita, vzládání emocionálně vypjatých situací
- vedení konverzace způsobem, který vede k vzájemnému porozumění
- překážky, které klademe do cestě efektivní komunikaci
- jak zajistit, aby nás ostatní opravdu vyslechly
- dosažení sebeuvědomění skrz umění transformační komunikace

Proces dále pokračuje sebeuvědoměním
- jaké jsou historky, které sami sobě o sobě vyprávíme
- jakým způsobem necháme minulost ovlivňovat náš život
- jak se zbavit pocitů příkoří/viny
… vše ryze prakticky

Sebeuvědomělý člověk přirozeně získá představu o tom, jak by měl jeho život vypadat – následuje proces seberealizace
- soulad mezi našimi záměry/přáními a činy
- vize a jak jich dosahnout..

Prof. Dr. David Wolf z instituce satvatove.com přijede osobně uspořádat seminář do Ústí nad Labem, seminář bude simultánně překládán do ČJ.

Datum: 4.-6.7.

Cena za třídenní seminář: 5500,-
Při platbě do konce května: 5000,-
Cena pro přihlášené dvojice: 4500,-

na čú: 1404196083/0800

Přihlášky prosím na email: helenaenenkelova@gmail.com

Uzavírka přihlášek: 15.6.2015

Dobrodruzi budou mít možnost přespat na zemi ve třídě nebo ve stanech na pozemku školy.