Rozpis pro první kolo Terezínského poháru

  1. SA1 a MA1 – start v 9,00 – poběží obě zkoušky za sebou
  2. SA2 a MA2 – start cca v 10,00 – prohlídka v cca 9,45 – poběží obě zkoušky za sebou
  3. SA3 a MA3 – cca v 11,00 prohlídka a start v 11,15 – poběží obě zkoušky
  4. Juniorský JUMP – prohlídka v cca 12,15 a start prvního soutěžícího v 12,30
  5. Kategorie LARGE – prohlídka v cca v 13,00 kategorie LA3 – pořadí běhů je LA3 – LA2 – LA1 – LA3 – LA2 – LA1

Příště se vše prohodí ;)

Na presenci můžete chodit průběžně, jen musí proběhnout do vašeho startu…. To znamená:

  • SA a MA1 končí přejímka v 8,45
  • SA a MA2 konec přejímky v 9,45
  • SA a MA3 konec přejímky v 10,45 h
  • junioři se musí presentovat do 12,00 hod.
  • kategorie LA (všichni) konec přejímky v 12,45 hod.